ขยายเวลาลงทะเบียน “เราชนะ”

BY: @B, DATE : 8 มี.ค. 2021

รัฐบาลขยายเวลาเปิดรับลงทะเบียนเราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน หรือกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่ 5 มี.ค. 64 เป็นวันที่ 26 มี.ค. 64 เพื่อให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือค่าครองชีพอย่างครบถ้วน

สามารถลงทะเบียนได้ที่จุดรับลงทะเบียน

  • สาขาหรือจุดบริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  •  ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  • สำนักงานคลังจังหวัด
  • สำนักงานสรรพสามิตภาคและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
  • สำนักงานสรรพากรพื้นที่
  • หน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ของกระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลจาก :  facebook ไทยคู่ฟ้า