ขนส่ง รถไฟ เปิดรับคืนตั๋วโดยสาร
รูปจาก  : iT24Hrs

หลังโควิด-19 กลับมาระบาดอีกครั้งในช่วงสงกรานต์ โดยเฉพาะเกิดจากกรณีสถานบันเทิงย่านทองหล่อ ที่มีการระบาดหนักและกระจายไปยังจังหวัดต่างๆอย่างรวดเร็ว รวมถึงกระจายทั่วกรุงเทพด้วย ทำให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือผู้ที่ตกอยู่ในความเสี่ยงสูง ต้องกักตัวอยู่บ้านงดเดินทาง ไม่สามารถออกเดินทางในช่วงสงกรานต์ได้ และเพื่อความปลอดภัยควรงดเดินทางหากไม่จำเป็นจริงๆ

ควบคุมการแพร่ระบาดตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จึงได้ประกาศมาตรการช่วยเหลือ  ผู้โดยสารที่มีความประสงค์งดการเดินทางในระหว่าง วันที่ 8 – 18 เมษายน 2564 สามารถคืนตั๋วโดยสาร บขส. ได้เต็มราคา ไม่หักค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถติดต่อขอคืนตั๋วหรือเลื่อนการเดินทางได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

ส่วนผู้โดยสารที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการ“เราชนะ” และโครงการ “ม33เรารักกัน”  ไม่สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้ แต่สามารถแจ้งเลื่อนการเดินทางได้ก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

ขนส่ง รถไฟ เปิดรับคืนตั๋วโดยสาร
รูปจาก : ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

ส่วนการรถไฟฯ ก็เปิดรับคืนเงินตั๋วโดยสารเต็มราคา สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการงดเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้กำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการงดการเดินทาง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 9-18 เมษายน 2564 ให้สามารถคืนเงินตั๋วโดยสารได้เต็มราคา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสาร (รายบุคคล) ไว้ล่วงหน้า หากต้องการงดการเดินทางสามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารเป็นกรณีพิเศษได้เต็มราคา (ก่อนขบวนรถออกไม่น้อยกว่า 1 วัน) และในส่วนของตั๋วโดยสารที่ชำระด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร่วมกับเงินสด การรถไฟฯ จะคืนค่าโดยสารให้เฉพาะส่วนที่เป็นเงินสดเท่านั้น

2. ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วหมู่คณะ ตั๋วนำเที่ยวหมู่คณะ ตั๋วสำหรับเช่าขบวนรถพิเศษโดยสาร และตั๋วเช่ารถโดยสารไว้ล่วงหน้า สามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารเป็นกรณีพิเศษได้เต็มราคา (ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 1 วัน)

3. กรณีจังหวัดของสถานีต้นทางหรือปลายทางตามตั๋วของผู้โดยสาร ได้ประกาศมาตรการเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด อนุญาตให้คืนเงินค่าตั๋วก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

4. ผู้โดยสารที่จองตั๋วทางอินเตอร์เน็ต สามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารเป็นกรณีพิเศษได้เต็มราคา โดยแนบไฟล์ตั๋วอินเตอร์เน็ต ส่งมาที่  E-MAIL:  passenger-ser@railway.co.th

“ประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางในช่วงวันดังกล่าว สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของสถานีทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง”

แหล่งที่มา : ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม   ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย    it24hrs.com