งานวิจัยจาก Colorado College ตีพิมพ์บนนิตยสาร Experimental Psychology เรื่อง Placebo Sleep พบว่าการหลอกตัวเองว่านอนเพียงพอ ช่วยให้สมองทำงานดีขึ้นได้

ในการทดลองนี้ ทีมงานได้ให้ผู้เข้าร่วมทดลองใส่อุปกรณ์วัดการนอน เพื่อบันทึกค่า REM และเมื่อผู้เข้าร่วมทดลองตื่น ก็แจ้งค่า REM ให้กับผู้ทดลองรับทราบ พร้อมกับบอกว่าผู้เข้าร่วมทดลองนั้นนอนพอหรือไม่

ทั้งนี้ ค่า REM ที่แจ้งให้กับผู้เข้าร่วมทดลองนั้นเป็นค่าหลอก  ไม่ได้ตรงกับค่าที่วัดจริง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมทดลองบางคนเข้าใจว่าตัวเองนอนพอ ทั้ง ๆ ที่อาจจะนอนไม่พอ หรือบางคนเข้าใจว่านอนไม่พอ ทั้ง ๆ ที่นอนพอก็ได้

จากนั้น ให้ผู้เข้าร่วมทดลองทำแบบทดสอบการฟังและการประมวลผลความคิดดู ผลปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมทดลองที่โดนหลอกว่านอนเพียงพอนั้น ได้คะแนนสูงมาก ในขณะที่ผู้เข้าร่วมทดลองที่โดนหลอกว่านอนไม่พอนั้น กลับได้คะแนนต่ำ

ฉะนั้น การหลอกตัวเองว่านอนเพียงพอ แม้จะนอนไม่พอ ก็อาจจะช่วยทำให้เช้าวันถัดไปของเราสดใสมากกว่าที่ควรจะเป็นก็ได้ครับ แต่การนอนหลับพอเพียงย่อมดีต่อสุขภาพที่สุด

 

ขอขอบข้อมูลจาก : THE COLUMNIST